Tuesday, March 6, 2012

Doa untuk buah hati...........-->
YA ALLAH JADIKANLAH ANAK-ANAK KAMI ANAK-ANAK YANG SHOLEH DAN SHOLEHAH
YANG SELALU MENDOAKAN KEDUA ORANG TUANYA
ANAK-ANAK YANG TAAT PADAMU DAN RASULMU
YA ALLAH BAGUSKANLAH FISIK DAN AKHLAQ
ANAK-ANAK KAMI
BAGUSKAN SUARANYA DALAM MEMBACA ALQUR’AN
DAN HADITS
BERIKAN MEREKA KEHIDUPAN YANG BAK DUNIA DAN AKHERAT
JADIKAN ANAK-ANAK KAMI PEMIMPIN BAGI ORANG ORANG BERTAQWA

No comments:

Post a Comment